Photo

Nora Berisha

Asistent

Ass.Dr. Nora Berisha-PhD kandidat
Asistente në Katedrën e Ortodoncisë,
Sekretare e Katedrës së Ortodoncisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.
Specialiste e Ortodoncisë

CV & Publikime - shqip

CV & Publikimet - english