Petrit Nuraj

Asistent

+377(0)44 [email protected]

 As.dr. Petrit Nuraj, mr.sc.

 Asistent në Katedren e Kirurgiisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 PhD-kandidat, Fakulteti i Mjekësisë,

 Universiteti i Prishtinës.

 Specialist i Urologjisë

Cv & Publikimet