Photo

Qëndresa Beqiraj-Zeqiraj

Asistent

Ass.dr.Qëndresa Beqiraj-Zeqiraj
Asistente  në Katedrën e Fiziologjisë Patologjike
Pediatër
Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Cv & Publikimet Shqip

Cv & Publikimet Anglisht