Photo

Rinë Limani

Asistent

Ass.dr. Rinë Limani, dr.sc
Asistent në Katedren e Anatomisë Patologjike
Patologe
Fakulteti i Mjekësisë,
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Cv & Publikimet Shqip

Cv & Publikimet Anglisht