Rina Tafarshiku

Asistent i ri

+377(0)44 308 485 [email protected]

As.dr. Rina Tafarshiku

 Asistent në Mjekësinë Interne,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 PhD kandidat - Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 Specializant i Mjekësisë Interne


Cv & Publikimet