Photo

Shkelzen Duçi

Asistent

+377(0)44 221 984 [email protected]

As.dr. Shkelzen Duçi

 Asistent në Katedren e Kirurgiisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

 PhD, Fakulteti i Mjekësisë,

 Universiteti i Prishtinës

 Specialist i Kirurgjisë Plastike

CV_Shqip

 

CV_English