Shpëtim Salihu

Asistent

+386(0)49-810-345 [email protected]

Ass.dr. Shpëtim Salihu
Asistent në Katedren e Pediatrisë,
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specializant i Pediatrisë

Cv & Publikimet