Photo

Valë Hysenaj

Asistent

Ass.Dr. .Valë Hysenaj Hoxha

Asistent në Katedrën e Pedodoncisë dhe Stomatologjisë Preventive  Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.Specialiste  e Pedodoncisë dhe Stomatologjisë Preventive .PhD kandidat - Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

CV & Publikimet Shqip

CV & Publikimet English