Photo

Valon Krasniqi

Asistent i rregullt

+383(0)44 402-397 [email protected]

Ass.dr.sci Valon Krasniqi

Asistent i rregullt në Katedren e Farmakologjisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

Specialist nga lëmia e Farmakologjisë klinike


CV & Publikime - shqip

CV & Publikimet - english