Photo

Violeta Grajçevci-Uka

Asistent

Ass Dr Violeta Grajçevci-Uka mr sci
Asistent në Katedrën e Pediatrisë
Specializimi: Pediater, profilizimi- hematologe
Fakulteti i Mjekësisë,
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Cv & Publikimet Shqip

Cv & Publikimet Anglisht