Violeta Grajçevci-Uka

Asistent

+377(0)44 263 741 [email protected]

Ass.dr. Violeta Grajçevci-Uka mr.sc.
Asistent në Katedren e Pediatrisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Pediatrisë

Cv & Publikimet