Vlora Ismaili-Jaha

Asistent

+377(0)44 [email protected]

Ass.dr. Vlora Ismaili – Jaha mr.sc.
Asistent në Katedren e Pediatrisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
PhD kandidat - Fakulteti i Mjekësisë,
Universiteti i Prishtinës

Specialist i Pediatrisë


CV & Publikimet