Photo

Zana Sejfija

Asistent

As.Dr.Sci Zana Sejfija
Asistente në Katedrën e Kirurgjisë Orale Dega e Stomatologjisë
Kirurge Orale
Fakulteti i Mjekësisë,
Universiteti i Prishtinës, "Hasan Prishtina"

Cv & Publikimet Shqip

Cv & Publikimet Anglisht