Photo

Zana Vela

Asistent i ri

+377(0)44 [email protected]

As.dr.Zana Vela

Asistent i ri në Katedren e Histologjisë me Embriologji,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.
PhD kandidat - , Fakulteti i Mjekësisë - Universiteti i Prishtinës.

Specializant nga lëmia e Farmakologjisë klinike


Cv & Publikimet