Adnan Bozalija

Profesor assistent

+377(0) 44 [email protected]

Prof.ass Adnan Bozalija
Profesor assistent në Degën e Farmacisë-Fakulteti i Mjekësisë. Universiteti i Prishtinës