Photo

Afrim Blyta

Profesor i assocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof. assoc Afrim Blyta
Profesor i assocuar  në Katedren e Neuropsikiatri
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Neuropsikiatri

CV_Publikimet