Photo

Afrim Shabani

Profesor Asistent

+377(0)44 [email protected]

Profesor Asistent për lëndën Anatomia e Njeriut ,Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti i Prishtinës
Specialist i Oftalmologjisë

Cv & Publikimet