Antigona Hasani

Profesor assistent

+377(0) 44 [email protected]

Prof. ass Antigona Hasani
Profesor assistent ne lëndën: Anesteziologji me reanimacion, Fakulteti i Mjkësisë Universiteti i Prishtinës

CV & Publikimet