Photo

Arlinda Daka Grapci

Profesor Asistent

Prof.Ass.Dr. Arlinda Daka Grapci
Profesor asistent  në Degën e Farmacisë
Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Cv & Publikimet Shqip

Cv & Publikimet Anglisht