Photo

Armond Daci

Profesor Asistent

Prof.ass. Armond Daci
Profesor Asistent
Farmakologji-Dega  Farmaci
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Farmakologji
CV & Publikimet Shqip

CV & Publikimet English