Photo

Bashkim Kastrati

Profesor assistent

+377(0)44 [email protected]

Bashkim Kastrati, mr.sc

Profesor assistent në departamentin e Farmacisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Farmacist


CV & Publikimet