Photo

Burim Neziri

Profesor asistent

+377(0)44 [email protected]

Prof.ass Burim Neziri

Profesor asistent në katedren e Fiziologjisë Patologjike,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Specialist i Alergo-Imunologjisë


Cv & Publikimet