Photo

Burim Neziri

Profesor asistent

+377(0)44 [email protected]

Prof.ass.dr. Burim Neziri

Profesor asistent në Katedren e Fiziologjisë Patologjike
Alergo-Imunolog Klinik
Fakulteti i Mjekësisë,
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"Cv & Publikimet