Photo

Elton Bahtiri

Profesor Asistent

+377(0)44/218-692 [email protected]

Elton Bahtiri, MD, PhD
Profesor asistent në Katedren e Farmakologjisë me toksikologji dhe Farmakologji klinike
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist nga lëmia e Farmakologjisë klinike.


Cv & Publikimet shqip

Cv & Publikimet english