Faton Morina

Profesor i assocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof. assoc Faton Morina

 Profesor i assocuar në Katedren e Ortopedisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

 Specialist i Ortopedisë

Cv & Publikimet