Photo

Hasime Qorraj-Bytyqi

Profesor i assocuar

+386(0)49 118 590 [email protected]

Prof. assoc Hasime Qorraj-Bytyqi

Profesor i assocuar  në Katedren e Farmakologjisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

Specialiste  nga lëmia Pediatrisë

Cv & Publikimet