Photo

Hysni Arifi

Profesor i assocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof. assoc Hysni Arifi

Profesor i assocua në Katedren e Kirurgiisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

Specialist i Kirurgjisë


CV & Publikimet