Photo

Kreshnik Hoti

Profesor i Asocuar

+381/38 512221 [email protected]

Prof.asoc. Kreshnik Hoti

Profesor i Asocuar  në degën e Farmacisë- Fakulteti Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

CV_Shqip
CV_English