Photo

Lul Raka

Profesor asistent

+377(0)44 368 289 [email protected]

Prof.As Lul Raka
Profesor asistent në Katedren e Mikrobiologjisë, Mjekësisë sociale me statistikë  mjekësore dhe informatikë, Mjekësisë familjare dhe   

Mjekësisë së  punës, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Mikrobiologjisë

Cv&Publikimet