Luljeta Begolli

Profesor i asocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof. assoc Luljeta Begolli

 Profesor i asocuar në Katedren së Biokimisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

 Specialist i Biokimisë klinike

Cv & Publikimet