Photo

Meleq Bahtijari

Profesor i Asocuar

Prof. assoc. Meleq Bahtijari

Profesor i asocuar në lëndën: Fizikë mjekësore me Biofizikë- Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës


CV & Publikimet