Mimoza Basholli

Profesor Asistent

+377(0)44 [email protected]

Prof.As. Mimoza Basholli,

Profesor Asistent në departamentin e Farmacisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Farmacist