Photo

Naim Jerliu

Profesor Asistent

Prof. Ass. Dr. Naim Jerliu
Katedra e Mjekësisë Sociale, Mjekësisë së Punës dhe Mjekësisë Familjare
Specialist i Shëndetit Publik