Photo

Naim Zeka

Profesor Asistent

Prof.Ass.dr Naim Zeka
Klinika e Pediatrisë
Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti i Prishtinës


Cv & Publikimet shqip

Cv & Publikimet english