Photo

Naser Salihu

Profesor assistent

+377(0) 44 177801 [email protected]

Prof. ass Naser Salihu
Profesor assistent në lëndën Oftalmologji - Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

CV & Publikimet_shqip