Photo

Premtim Rashiti

Profesor Asistent

37744155283 [email protected]

Prof. ass. Dr. Premtim Rashiti

Katedra e Anatomisë

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Specialist i Interno - Kardiologjisë

Cv & Publikimet