Photo

Ramadan Sopi

Profesor assistent

Prof.Ass Ramadan Sopi, Dr.sc.
Profesor Asistent për lëndët: Biologji me gjenetikë dhe Biologjia molekulare 


Cv & Publikimet