Photo

Ramë Miftari

Profesor i asocuar

+377(0) 44 [email protected]

Prof.Asoc.Dr Ramë Miftari

Profesor i Asocuar në  Katedrën e Radiologjisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Zëvendës i shefit  të Katedrës së Radioogjisë
Specialist i mjekësisë nukleare

CV & Publikimet Shqip


CV & Publikimet English