Photo

Ramë Miftari

Profesor assistent

+377(0) 44 [email protected]

Prof. ass Ramë Miftari

Profesor assistent në lëndën: Mjekësi Nukleare - Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës