Resmije Ademi

Profesor assistent

+377(0) 44 [email protected]

Prof. Ass Resmije Ademi

Profesor assistent në katedren e Kirurgjisë maksillofaciale dhe Kirurgjisë orale - Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

CV & Publikimet_shqip

CV & Publikimet_english