Photo

Resmije Ademi

Profesor i asocuar

+377(0) 44 [email protected]

Prof. Asoc.Dr. Resmije Ademi
Profesor i asocuar në lëndën-Kirurgji Orale    Klinike
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës Shefe e Katedrës së Kirurgjisë Maksillofaciale dhe Kirurgjisë Orale
Specialiste Kirurgjisë Orale
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

CV & Publikimet_shqip

CV & Publikimet_english