Rrezarta Bajrami

Asistent

+377(0)44/168-994 [email protected]

As.dr. Rrezarta Bajrami
Asistent në Katedren e Mikrobiologjisë, Mjekësisë sociale  me statistikë  mjekësore dhe informatikë, Mjekësisë familjare dhe Mjekësisë së  punës, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

PhD kandidat - Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë.Specializant nga lëmia e Mikrobiologjisë.

Cv & Publikimet