Photo

Serbeze Kabashi-Muçaj

Profesor i Asocuar

+377(0)44 257‐554 [email protected]

Prof. Asoc. Serbeze Kabashi-Muçaj

Profesor asoc. në Katedren e Radiologjisë me Onkologji,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Specialist i Radiologjisë

CV & Publikimet_shqip


CV & Publikimet_english