Photo

Shaip Krasniqi

Profesor Assistent

+377(0)44 131 207 [email protected]

Prof. Ass Shaip Krasniqi


Profesor Assistent në Katedren e Farmakologjisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

Specialist nga lëmia e Farmakologjisë klinike.

Cv & Publikimet shqip

Cv & Publikimet english