Photo

Shemsedin Sadiku

Profesor asistent

+377(0)44 110771 [email protected]

Prof.ass Shemsedin Sadiku

Profesor assistent në lëndën Mjekësi Interne - Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i PrishtinësCv & Publikimet