Photo

Teuta Osmani Vllasolli

Profesor Asistent

Prof.Ass.Teuta Osmani Vllasolli
Profesor Assistent  në Katedren e Mjekësisë Fizikale me Rehabilitim
Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina",
Specialist i Mjekësisë Fizikale dhe Rehabilitimi


Cv & Publikimet Shqip

Cv & Publikimet Anglisht