Photo

Teuta Pustina-Krasniqi

Profesor assistent

+377(0) 44 [email protected]

Prof. Ass Teuta Pustina - Krasniqi

Profesor assistent në lëndën Protetikë Stomatologjike - Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës


Cv & Publikimet