Valdete Topçiu

Profesor Assistent

+377(0)44 [email protected]

Prof. Ass Valdete Topçiu

Profesor Asistente në Katedren së Biokimisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Specialist i Biokimisë klinike

Cv & Publikimet