Photo

Violeta Ukmata - Vula

Profesor assistent

+377(0) 44 [email protected]

Prof. Ass Violeta Ukmata - Vula

Profesor assistent në lëndën: Sëmundje e dhëmbit me endodoncion - Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

CV_Publikimet_shqip

CV_Publikimet_english