Vlora Ismaili-Jaha

Profesore Asistent

+377(0)44 [email protected]

Prof Ass.dr. Vlora Ismaili – Jaha Dr sc.
Profesor Asistent në Katedren e Pediatrisë,
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist  Pediatër- Gastroenterolog
Klinika e Pediatrise QKUKCV & Publikimet