Photo

Zana Baruti-Gafurri

Profesor assistent

+377(0)44 [email protected]

Prof.Ass Zana Baruti Gafurri

Profesor Asistent në Katedren në Katedren së Biokimisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Specialist i Biokimisë klinike


Cv & Publikimet