Photo

Zana Sulejmani-Ibraimi

Profesor Asistent

Prof.ass.dr. Zana Sulejmani-Ibraimi
Dega e Farmaci ,Katedra e Kimise farmaceutike, Kimise toksikologjike dhe e Bromatologjise
Fakulteti i Mjekesisë
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Cv & Publikimet Shqip

Cv & Publikimet Anglisht