Photo

Tahire Gjergji

Profesor i rregullt

Higjenë

+386(0)49 137 462 [email protected]
Photo

Agim Begzati

Profesor i assocuar

Pedodonci-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 [email protected]
Photo

Ferit Koçani

Profesor i asocuar

Sëmundje e Dhëmbit-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 164 072 [email protected]
Photo

Gloria Staka

Profesor i assocuar

Protetikë stamatologjike-Faklteti i Mjekësisë

+381 38 512221 [email protected]
Photo

Gazmend Kaçaniku

Profesor i assocuar

Oftalmologji-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 122 324 [email protected]
Photo

Hatixhe Latifi-Pupovci

Profesor i assocuar

Fiziologji-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 [email protected]

Hasan Ahmeti

Profesor i assocuar

Kirurgji-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 [email protected]
Photo

Hidajet Paçarizi

Profesor i asocuar

Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 [email protected]
Photo

Kujtim Shala

Profesor i assocuar

Protetikë Stamatologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 [email protected]
Photo

Merita Koçinaj-Berisha

Profesor i assocuar

Mjekësi Sociale-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 238 136 [email protected]
Photo

Mybera Ferizi

Profesor i assocuar

Dermatologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 238-750 ; +381 (0) 38 500 600 4122 [email protected]
Photo

Metush Disha

Profesor i assocuar

Sëmundjet e Gojës-Faklteti i Mjekësisë

Photo

Milaim Sejdini

Profesor i asocuar

Pedodonci-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 [email protected]
Photo

Naser Ramadani

Profesor i assocuar

Epidemiologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 503 526 [email protected]
Photo

Sami Salihu

Profesor i assocuar

Kirurgji Maksillofaciale-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 500 660 [email protected]
Photo

Shpend Elezi

Profesor i rregullt

Interno-Fakulteti i Mjekësisë

+377((0)44 [email protected]
Photo

Shemsedin Dreshaj

Profesor i assocuar

Sëmundje Infektive-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 [email protected]
Photo

Zylfije Hundozi

Profesor i assocuar

Neuropsikiatri-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 [email protected]
Photo

Dashnor Nebija

Profesor i assocuar

Farmaci - Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 [email protected]